top of page

safety & health

Voorkom, bescherm, bewijs: Het fundament van een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen.

Ieder jaar vinden er arbeidsongevallen plaats. Te veel. Ongevallen variëren van letsel zonder ziekteverzuim (een blauwe plek, of een snijwond bijvoorbeeld) tot ongevallen die de dood tot gevolg hebben. Arbeidsongevallen leiden niet alleen tot persoonlijk leed. Ze gaan ook gepaard met hoge kosten. Bovendien kan een ongeval het imago van het bedrijf schaden en hoge boetes tot gevolg hebben. Willen we niet natuurlijk. Daarom is het belangrijk te investeren in veiligheid, gezondheid en welzijn.

Een RI&E zorgt bijvoorbeeld voor het inzichtelijk maken van mogelijke knelpunten. Een veiligheidsbeheerssysteem als VCA of een arbomanagementsysteem als ISO 45001 zorgen voor continue verbetering en een vinger aan de pols.

Certificatienormen & -checklists

Er zijn diverse methoden om veiligheid, gezondheid en welzijn binnen uw onderneming te borgen.

U heeft de keuze. Wij helpen graag.

ISO 45001

Belangrijk handvat voor arbeidsveiligheid en gezondheid. Deze internationale norm biedt een raamwerk voor het beheer van gezondheid en veiligheid op het werk, essentieel voor elke organisatie die streeft naar een veilige werkomgeving. ISO 45001 helpt bij het systematisch verminderen van werkgerelateerde risico's en bevordert een gezonde en veilige bedrijfscultuur. Het gaat niet alleen om het voldoen aan wettelijke eisen, maar ook om een proactieve benadering van welzijn op de werkplek. Klik hier voor meer informatie over hoe ISO 45001 uw organisatie kan ondersteunen bij het creëren van een veiligere en gezondere werkomgeving voor alle medewerkers.

Help!

VCA

De Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA): Een must voor veilige werkomstandigheden. VCA staat voor veiligheid op de werkplek en is essentieel voor aannemers en bedrijven in de bouw, civiele techniek en andere technische diensten. Deze certificering bewijst dat uw bedrijf actief werkt aan het voorkomen van ongevallen en het bevorderen van gezonde werkomstandigheden. Het gaat niet alleen om het naleven van de wet, maar ook om het tonen van uw inzet voor een veilige en milieubewuste werkplek. Klik hier voor uitgebreide informatie over hoe VCA uw organisatie kan helpen veiligheidsnormen te verhogen en uw bedrijfsvoering te optimaliseren

RI&E

De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E): Essentieel en wettelijk verplicht. Elke organisatie is verplicht om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen. De RI&E is niet alleen een wettelijke vereiste, maar ook een fundamentele stap naar een veiligere werkomgeving. Door systematisch alle risico’s binnen uw bedrijf te inventariseren en evalueren, legt u de basis voor effectief preventiebeleid. Klik hier voor een diepgaande uitleg over het opstellen van een RI&E en hoe dit bijdraagt aan het welzijn van uw medewerkers en de naleving van de wet."

VCU

De Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties (VCU): Onmisbaar voor uitzendbureaus. VCU is een cruciaal certificaat voor uitzendorganisaties, vooral in de industriële en technische sectoren, waar veiligheid op de werkplek van groot belang is. Deze certificering toont aan dat uw bureau veiligheid en gezondheid serieus neemt, zowel voor eigen personeel als voor uitzendkrachten. Het legt de basis voor een veilige werkomgeving en onderstreept uw toewijding aan kwalitatieve arbeidsbemiddeling. Klik hier voor meer informatie over de voordelen van VCU-certificering en hoe u aan de vereisten kunt voldoen.

ontruimingsplan

Een ontruimingsplan is een cruciaal veiligheidsprotocol dat bedoeld is om mensen snel en veilig uit een gebouw of gebied te evacueren tijdens noodsituaties, zoals branden of aardbevingen. Het omvat duidelijk gemarkeerde evacuatieroutes, verzamelplaatsen, en specifieke rollen en verantwoordelijkheden voor personeel. Regelmatige training en oefeningen zijn essentieel om de effectiviteit van het plan te waarborgen. Zo'n plan draagt niet alleen bij aan de veiligheid en het welzijn van iedereen in het gebouw, maar voldoet ook aan wettelijke veiligheidsnormen, vermindert potentiële schade en verliezen, en biedt psychologische geruststelling dat er een georganiseerde strategie klaarligt voor noodsituaties. Onze veiligheidskundigen helpen u graag verder

bottom of page