top of page
Holding Plant_edited.jpg

environment

Groen vandaag, groei morgen: Kleine veranderingen, grote impact.

Duurzaamheid is net als kwaliteit: eenvoudig maar essentieel. Het gaat om meer dan alleen het voldoen aan de normen; het gaat over het overtreffen van verwachtingen en het achterlaten van een positieve impact op onze wereld.
 
ISO 14001 gaat bijvoorbeeld over het beheren van uw milieu-impact op een verantwoorde en duurzame manier. Het is een belofte aan uw klanten en aan de planeet om milieuvriendelijk te werken. Net als het onderhouden van een gezonde levensstijl, is duurzaamheid een voortdurende inspanning die elk bedrijf kan ondernemen, ongeacht hun huidige milieu-impact.

Certificatienormen

Op het gebied  van specifiek 'milieu'  is ISO 14001 de beste gangbare.  Maar er is meer. Hier onder treft u een opsomming van normen waar u ons gerust voor kunt bellen.

ISO 14001

ISO 14001 is een internationale norm voor milieu-managementsystemen. Het biedt een raamwerk voor organisaties om hun milieu-impact effectief te beheren en te verminderen. Deze norm helpt bedrijven bij het identificeren, prioriteren en managen van milieurisico's als onderdeel van hun bedrijfsprocessen. Het doel van ISO 14001 is om de milieuprestaties continu te verbeteren, te voldoen aan wettelijke eisen en milieudoelstellingen van de organisatie te bereiken, wat bijdraagt aan duurzame bedrijfsvoering.

Help!

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het reduceren van hun CO2-uitstoot. Het stimuleert bedrijven om CO2-bewust te handelen in producten, diensten en bedrijfsvoering. Deze ladder wordt vaak gebruikt in aanbestedingen om duurzame inzet te stimuleren. De focus ligt op het meten, inzichtelijk maken en continu verbeteren van CO2-reductie. Het omvat verschillende niveaus van certificering, waarbij elk hoger niveau aangeeft dat een organisatie verder gevorderd is in het beheren en verminderen van haar CO2-uitstoot.

bottom of page