top of page
iso 27001_edited_edited.png

data security

Bescherm wat belangrijk is, bewaar wat van waarde is, en vertrouw op wat bewezen is.

Databeveiliging is net zo belangrijk als het bewaken van een kostbaar bezit: het draait om het veilig houden van essentiële informatie. In een tijdperk waarin informatie zowel een kostbaar goed als een potentieel risico is, is betrouwbare bescherming van de gegevens die uw bedrijf drijven cruciaal.

Veilige data leveren gaat verder dan alleen het hebben van de juiste technologie; het is een verbintenis aan uw klanten en uzelf om zorgvuldig om te gaan met vertrouwde gegevens. Overweeg een benadering van databeveiliging die compliance overstijgt, gericht op het creëren van een cultuur van vertrouwen en integriteit.

Er zijn talloze manieren om databeveiliging binnen uw onderneming te versterken. Net zoals bij kwaliteit, hoeft u niet kwetsbaar te zijn om veiliger te worden. Zorg voor een systeem waarin u niet alleen zegt dat u gegevens beschermt, maar dit ook aantoonbaar maakt en continu verbetert.

Uw databeveiligingsstrategie moet dynamisch en aanpasbaar zijn, om te kunnen meebewegen met de steeds veranderende digitale omgeving. Het gaat niet alleen om het voorkomen van datalekken, maar ook om het opbouwen van een infrastructuur die veerkrachtig, transparant en betrouwbaar is. Uw klanten vertrouwen erop dat hun gegevens veilig zijn bij u; laat zien dat dit vertrouwen gerechtvaardigd is. En hoe u dat doet? Hier zijn schitterende normen en richtlijnen voor. Daar helpen we u graag bij, overigens. 

Normen

Op het gebied  van specifiek 'databeveiliging' zijn er verschillende normen en richtlijnen die u helpen. Hier onder treft u een opsomming van normen waar u ons gerust voor kunt bellen.

ISO 27001

ISO 27001 is een internationale norm voor het beheer van informatiebeveiliging, ontworpen om organisaties te ondersteunen bij het beschermen van hun informatie door middel van een Information Security Management System (ISMS). Deze norm richt zich op het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie en is breed toepasbaar in elke sector. ISO 27001 helpt organisaties bij het identificeren van beveiligingsrisico's, het implementeren van passende beveiligingsmaatregelen en het versterken van het vertrouwen bij klanten en belanghebbenden, terwijl ook wordt voldaan aan wettelijke en contractuele eisen.

Help!

NEN 7510

De NEN 7510-standaard, ontwikkeld door het Nederlands Normalisatie-instituut, is een informatiebeveiligingsmanagement-systeem dat een kader biedt voor het organiseren en waarborgen van informatiebeveiliging in de gezondheidszorg. Deze standaard is gebaseerd op ISO 27001:2013, maar introduceert drie aanvullende nieuwe controles en specifieke controlemaatregelen die de ISO-standaard aanvullen, gericht op unieke identificatie van zorgontvangers, validatie van uitvoerdata van gezondheids-informatiesystemen en archivering en bescherming van openbaar beschikbare gezondheidsgegevens. Het is gericht op Nederlandse organisaties die patiëntgezondheidsinformatie verwerken en stelt specifieke eisen aan het beheer van patiëntgegevens.

bottom of page