top of page

FAQ

Frequently Asked Questions. Veel Gestelde Vragen, dus. En in ons geval: Veel Gegeven Antwoorden. Gemakshalve gerubriceerd. Komen ze. 

Over ISO 9001

Is ISO 9001 alleen bedoeld voor grote organisaties met veel middelen?

Nee hoor, de ISO 9001 kan door elke organisatie worden gebruikt, ongeacht hun grootte of complexiteit. ISO 9001 is een kader dat aangeeft hoe bedrijven hun records en gegevens moeten beheren, ongeacht de omvang van de organisatie. Onze 'kleinste klant' is zelfs een eenpitter.

Is ISO 9001 alleen voor fabrikanten bedoeld, of van toepassing op een speciale groep?

Ook niet, de norm kan door elke organisatie worden gebruikt. ISO 9001 is specifiek ontworpen om toegankelijker te zijn voor organisaties en bedrijven buiten de productiesector. De reikwijdte van de activiteiten van de organisatie wordt niet in aanmerking genomen bij het ontwikkelen van ISO 9001.

Kan ISO 9001 mij helpen om de winst van mijn organisatie te verhogen?

Jazeker, ISO 9001 kan organisaties op verschillende manieren helpen om hun financiële voordelen te verbeteren. Het volgen van de ISO 9001-eisen kan de efficiëntie en productiviteit verhogen, en dat helpt om de kosten te verlagen. Het toepassen van ISO 9001 kan leiden tot verbetering van de klantervaring, wat weer resulteert in herhalingsaankopen en verhoogde verkoop en inkomsten. Naleving van ISO 9001 zal de reputatie van het bedrijf binnen de markt verbeteren en kan helpen om meer klanten aan te trekken.

Is het niet een papieren tijger? 

Nope. Mits goed geimplementeerd. Er zijn bepaalde elementen die u moet documenteren en waarvan u de administratie moet bijhouden. Het niveau van documentatie wordt echter open gelaten voor de organisaties om het model te ontwikkelen dat het beste bij hen past​.

Over certificatie en accreditatie

Hoe krijg ik een ISO certificaat?

Om een ISO certificering te verkrijgen (meestal wordt hier ISO 9001 bedoeld), moet u de norm implementeren en met succes een initiële certificatie-audit voltooien. Na het behalen van de initiële certificering zijn jaarlijkse toezichtaudits en hercertificeringsaudits om de drie jaar vereist om de certificering te behouden. De audits moeten worden uitgevoerd door een geaccrediteerde derde partij. Over de norm en audits in het algemeen lees u meer op onze site.

Is ISO 9001 een wettelijke vereiste?

ISO 9001 is geen wettelijke vereiste. Bedrijven kunnen zelf kiezen of ze gecertificeerd willen zijn volgens ISO 9001. Echter, in aanbestedingen van de overheid en de private sector worden vaak criteria gerelateerd aan kwaliteit, veiligheid en milieucertificering opgenomen. Het hebben van een ISO 9001-gecertificeerd kwaliteitsmanagement-systeem kan doorslaggevend zijn bij het winnen van aanbestedingen.

Wat kost een certificatie-traject?

De kosten van ISO-certificatie variëren en zijn afhankelijk van factoren zoals de grootte van de organisatie, het risico, de duur van de audit, en hoe dicht de organisatie al bij het voldoen aan de eisen van de norm staat bij de start van de implementatie. Er zijn kosten verbonden aan de aankoop van de standaard, eventuele proceswijzigingen die nodig zijn om aan de eisen te voldoen, en werknemerstraining indien nodig. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan de audit zelf en eventule expertise die u inhuurt (weten wij dan weer alles van, bel ons gerust).

Hoe lang duurt het voordat een bedrijf gecertificeerd  of geaccrediteerd is? 

Het hele proces van het verkrijgen van een certificering of accreditering kan over het algemeen worden opgedeeld in vier delen: ontwikkeling, implementatie, interne audit en managementbeoordeling. De doorlooptijd kan enorm variëren en is afhankelijk van verschillende factoren die de tijdlijn beïnvloeden. Soms lukt het binnen een paar maanden en soms zijn we meer dan een jaar onderweg. Bel ons gerust voor uw situatie, maken wij de beste inschatting.

Wat is het verschil tussen certificatie en accreditatie?

Het verschil tussen certificatie en accreditatie is vaak een punt van verwarring, maar het zijn twee duidelijk verschillende concepten binnen kwaliteitsmanagement en standaardisatie: Certificatie: Certificatie is het proces waarbij een onafhankelijke, derde partij (een certificatie-instelling) beoordeelt en verklaart dat een organisatie, product, proces, dienst of persoon voldoet aan specifieke eisen of normen. In het geval van ISO-normen, zoals ISO 9001, bevestigt de certificatie dat een organisatie een kwaliteitsmanagement-systeem heeft geïmplementeerd dat voldoet aan de eisen van de norm. Certificatie is een middel waarmee organisaties kunnen aantonen dat ze bepaalde normen of criteria naleven, vaak gericht op kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en andere prestatie-indicatoren. Accreditatie: Accreditatie daarentegen is een proces waarbij een erkende autoriteit (vaak een nationale of internationale accreditatie-instelling, in Nederland is dit de RvA - Raad van Accreditatie) de competentie, integriteit en onpartijdigheid van de certificatie-instellingen beoordeelt en erkent. Met andere woorden, accreditatie is de beoordeling van de certificeringsorganisaties zelf, om te waarborgen dat zij hun audits en certificatieactiviteiten op een competente, consistente en onpartijdige wijze uitvoeren. Accreditatie biedt dus een extra niveau van vertrouwen en geloofwaardigheid aan de certificaten die door deze instanties worden uitgegeven.

Over ISO 14001

Waar is ISO 14001 voor?

ISO 14001 is een internationaal erkende standaard die de vereisten vaststelt voor een Milieumanagementsysteem (EMS). Het richt zich op het minimaliseren van de negatieve milieu-impact van de activiteiten van een organisatie, het naleven van toepasselijke wetten, regelgeving en andere milieugerelateerde eisen, en het continu verbeteren van milieuprestaties.

Voor wie is ISO 14001 bedoeld?

ISO 14001-certificatie kan voordelig zijn voor bedrijven en organisaties van elke omvang. Het is met name relevant voor bedrijven die hun toewijding aan duurzaamheid willen demonstreren of kosten willen verlagen door efficiënter gebruik van hulpbronnen. Voorbeelden van industrieën die kunnen profiteren van ISO 14001 omvatten bouw, automotive, elektronica, telecommunicatie en engineering, maar we ken nen ook administratiekantoren en reclamebureau's die ISO 14001 gecertificeerd zijn.

Wat kost ISO 14001?

De kosten voor ISO 14001-certificatie variëren op basis van factoren zoals de duur van de audit, de reikwijdte van het bedrijf en de gekozen certificatie-instelling. De kosten zijn afhankelijk van hoe snel je aan de vereisten kunt voldoen. Naast de kosten voor een certificatie-instelling, zijn er ook kosten verbonden aan de aanschaf van de norm zelf en eventuele acties die nodig zijn om aan de vereisten van de norm te voldoen. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan de eventule expertise die u inhuurt (weten wij dan weer alles van, bel ons gerust).

Hoe identificeer je milieu-aspecten?

Om milieuaspecten te identificeren, moet je eerst het toepassingsgebied van het EMS definiëren. Vervolgens analyseer je alle activiteiten, diensten en producten binnen dit toepassingsgebied op hun interactie met het milieu. Denk aan emissies, afvalproductie, gebruik van grondstoffen en energie. Het is belangrijk om zowel directe als indirecte milieuaspecten in overweging te nemen.

Wat houdt de levenscyclusbenadering in?

De levenscyclusbenadering in ISO 14001 vereist dat organisaties de milieu-impact van hun producten en diensten over de gehele levenscyclus beheersen. Dit betekent dat organisaties rekening moeten houden met alle fasen van het leven van een product of dienst, van grondstofwinning en productontwerp tot productie, distributie, gebruik en uiteindelijke verwijdering.

Over werken met ISOLEASE

Wat doen jullie nou precies?

Wat we precies doen is best lastig uit te leggen in drie zinnen, zeggen we eerlijk. Terwijl het voor ons toch zo vanzelfsprekend is. Het komt er kortweg op neer dat we organisaties aan de hand nemen wanneer zij een certificatie-, of accreditatiewens hebben, willen verbeteren of hulp nodig hebben bij compliance. Van het bouwen van een nieuw systeem – from scratch – tot het verbeteren op details. Zijn we goed in. Allemaal op het gebied van kwaliteit, arbo, privacy en milieu. Met een indrukwekkend aantal normen in onze rugzak. Op deze site is dat best goed na te lezen. Toch nog vragen? We zijn slechts een belletje, e-mail of chatbericht ver weg. ISOLEASE helpt vooral op een manier die bij u past. Klinkt logisch, en dat is het ook. Voor sommigen zijn we louter een klankbord en voor anderen een kartrekker. En alles daar tussenin. Kies maar.

Dus jullie zijn te 'leasen'?

Jazeker. Zo houdt u de kosten in de hand. U bepaalt hierbij zelf de intensiteit van onze begeleiding. Het maakt niet uit om welk managementsysteem of welke norm het gaat. Dat kan namelijk een enkel systeem of een combinatie van een aantal verschillende zijn. ISOLEASE verzorgt het opzetten, implementeren en onderhouden van uw managementsysteem en u heeft er nauwelijks omkijken naar. Vergelijkbaar met uw leaseauto; u het zorgeloze rijplezier, wij het ‘gedoe’ erom heen. Simpel. We spreken samen een maandelijks, vast bedrag af voor een vaste contractperiode. Voor dat vaste termijnbedrag (afhankelijk van intensiteit, complexiteit, duur en bedrijfsgrootte) garandeert ISOLEASE u uw certificering(en). Dat klinkt simpel, en dat is het ook. U bepaalt helemaal zelf hoe u de leaseconstructie inricht. Dit is altijd maatwerk.

Is leasen de enige manier waarop jullie ingehuurd kunnen worden? 

Nee hoor, u heeft gewoon de mogelijkheid om te kiezen voor een reguliere adviesvorm op basis van uur-, dag,- of projecttarieven, als al dat leasen niet aan u is besteed. En ook dat een is veel gekozen vorm.

Zijn jullie op korte termijn beschikbaar om ons te helpen?

Dat ligt een beetje aan het vraagstuk en wat u precies van ons nodig heeft. Maar meestal kunnen we op relatief korte termijn inspringen. Laten we er even over bellen. Of mailen. Of zelfs chatten, kan ook.

Hoe gaan jullie te werk?

Ondanks het feit dat we van certificatie, accreditatie, compliance en standaardisatie passioneel ons vak hebben gemaakt, zijn we alles behalve standaard. We zijn raadgevers en mouwopstropers op het gebied van kwaliteit, arbo, veiligheid, privacy en milieu. We geloven dat certificatie, accreditatie, compliance en verbeteren niet duur, ingewikkeld en stoffig mag zijn. Sterker nog; we geloven – nee, we weten – dat het altijd meer oplevert dan het kost en dat de weg ernaartoe nog aangenaam is ook. We maken het u graag gemakkelijk. Want zo doen we dat. Al jaren. Ieder prohect en ieder opdrachtgever is uniek. We passen onze inzet aan aan uw behoefte en bedrijfscultuur - zonder onze identiteit te verliezen. We zijn no-nonsense en prettig in de omgang. We hopen dat u dat ook bent. Laten we bellen!

En welke rollen nemen jullie dan aan? 

We zijn uiterst flexibel. Hulp is fijn. Vooral van experts. En zeker van ons, zeggen we heel bescheiden. We helpen bijvoorbeeld graag wanneer u zelf te weinig tijd of capaciteit heeft. Ook kan de kennis ontbreken. Misschien doet u wel het liefst waar u goed in bent, en laat u ons doen waar wij goed in zijn. En daarom zijn er verschillende manieren waarop u ons in kan zetten. In de sectie hieronder gaan we er uitgebreid op in.

Geven jullie ook trainingen en cursussen?

Investeren in de kwaliteit van uw bedrijf en in uw mensen doet u bijvoorbeeld door het aanbieden van opleidingen. Goede opleidingen. Bij ISOLEASE kunt u daarvoor prima terecht. Veiligheidstrainingen bijvoorbeeld, of normkennis. Of specifieke vakgerelateerde onderwerpen, op verzoek. We snijden veel opleidingen op maat, overigens. Daar hebben we genoeg ideeën over. Wat wij zelf best een briljant plan vinden, is om direct uw gehele auditteam te trainen. Dus niet alleen hoe u auditinterviews afneemt – waarna u het verder zelf mag uitzoeken – nee, u leert als team ook hoe u lezenswaardige auditrapporten schrijft. Dus hoe u er als team voor kunt zorgen dat de interne audits in uw organisatie wel tot vruchtbare verbeteringen leiden. Ander voorbeeldje? Wat te denken van het trainen en coachen van uw kwaliteitsteam in het edele vak van procesmanagement? Hoe processen te analyseren. Hoe risico’s te identificeren en analyseren. En vervolgens, hoe dit allemaal te managen en verbeteren. Allemaal gericht op uw praktijk. Direct toepasbaar in uw organisatie. Kwestie van even aangeven waar u behoefte aan heeft, gaan wij voor u en uw team aan de slag.

Zijn er vacatures bij ISOLEASE?

We hebben op het ogenblik geen vacatures (maar zelfstandigen mogen altijd hun vinger op steken!). Maar mocht je overtuigd zijn dat we geen idee hebben wat we missen als jij niet bij ons werkt, laat het ons dan weten. En overtuig vooral Corine.

Welke rol kunnen jullie spelen? 

Voorman

Werkzaamheden verlopen nu eenmaal vlotter en beter als er vooraf iemand over nadenkt. Over wat er moet gebeuren en hoe het moet gebeuren, in de vorm van een plan van aanpak en/of tijdschema’s. De voorman zorgt er voor dat de uitvoerders begeleid worden bij hetgeen zij doen en knoopt – erg belangrijk – de eindjes aan elkaar. Hij bewaakt het overzicht en zorgt voor een coherent geheel aan het einde van de rit. Een onmisbare rol binnen ieder project. In welke situaties Deze vorm van advies past het best bij organisaties die aan de vooravond staan van het opzetten en invoeren van een management- of compliancesysteem. Of een verbeterproject. Wel voldoende medewerkers beschikbaar om mee te werken, maar niemand beschikbaar met voldoende kennis en capaciteiten om een heel traject te coördineren. Wat het oplevert Advies in de vorm van iemand die de kar trekt biedt u de zekerheid dat een project tot een goed einde wordt gebracht. Dat u niet ergens blijft steken op een zandpad. Onze adviseurs kennen de ‘normgeving’ en weten u langs alle gevaarlijke valkuilen te loodsen. U hoeft het wiel immers niet uit te vinden. Zelf toevoegen Naast het inhuren van ons, moet u rekening houden met de tijd die uw eigen medewerkers nodig hebben voor de uitvoering. Variatietip De start van een project is vaak het lastigst. Het is natuurlijk mogelijk om in de loop van een project – zodra alle bordjes draaien – de coördinatie van het project over te nemen van onze adviseur. Deze schikt zich desgewenst zonder problemen in een andere rol.

Extra handjes

Zij-aan-zij. Eén team, één doel. Samen werken aan het bereiken van een gezamenlijke ambitie. Wij. Ook al staan we niet op dezelfde loonlijst, we zetten ons minimaal net zo hard in als uw eigen medewerkers. In welke situaties Deze vorm van advies past het beste bij organisaties die zelf sturing willen en kunnen geven aan een project of traject, maar net te weinig medewerkers beschikbaar hebben voor de uitvoering. Het zou hierbij om het projecten of programma’s. Denk aan het opzetten en invoeren van een management- of compliancesysteem of het opzetten van een auditprogramma, bijvoorbeeld. Wat het oplevert Capaciteit van buiten de organisatie heeft als direct voordeel dat deze medewerkers direct – en altijd volgens de planning – inzetbaar zijn. Onze adviseurs kennen de materie, weten hoe de hazen lopen. En ze kunnen niet in beslag worden genomen door een binnenstormende productiemanager die nu toch echt een spoedklus heeft. Zelf toevoegen U houdt het roer vast. U bepaalt de koers. Wij zetten alle zeilen bij. Samen met u. En voor je het weet is er land in zicht. Variatietip Er zijn momenten tijdens een project dat u zelf wat ruimer zit in het aantal beschikbare medewerkers. Geen probleem. Doet onze adviseur even een stapje terug. En als de tijd van uw medewerkers weer wordt opgeslokt door andere zaken, stappen we gewoon weer in. Ook geen probleem.

Kartrekker

Sommige werkzaamheden moeten nu eenmaal gebeuren. Ook al heeft u wellicht daar zelf de kennis en vaardigheden niet voor. En bovendien geen tijd. Uitbesteding van werkzaamheden is daarom een voordehandliggende optie. U houdt altijd de eindverantwoordelijkheid binnen uw organisatie, maar alle taken en verantwoordelijkheden daaraan voorafgaand kunnen we van u overnemen. In welke situaties Deze vorm van advies past het beste bij organisaties die simpelweg zelf geen invulling kunnen geven aan een project of programma. Het zou hierbij kunnen gaan om het opzetten en invoeren van een managementsysteem of een verbeterproject. Maar ook om bijvoorbeeld de implementatie van het onderhoudsprogramma. Wat het oplevert Onze brigade kan alle relevante taken uitvoeren. Van projectleiding tot het uitwerken van de documentatie voor uw management- of compliancesysteem. U zou het ook volledige ontzorging kunnen noemen. Zelf toevoegen Omdat u de eindverantwoordelijkheid houdt, is het wel noodzakelijk dat u voldoende tijd investeert om zodoende voeling te houden met de door ons gemaakte stappen. Immers, het is uw management- of compliancesysteem! Variatietip Een tijdrovende, en specialistisch taak binnen het onderhoud is het analyseren van alle verschillende meetgegevens. Voor sommigen ook een saaie klus. U kunt er voor kiezen om alleen dat deel van het onderhoudsprogramma uit te besteden.

Mentor

Iedereen heeft baat bij een feedback. Opbouwende kritiek, van iemand die van een afstandje meekijkt en bepaalde gebeurtenissen in een ander perspectief plaatst. Een wat objectiever perspectief. In welke situaties Stel: u heeft net geïnvesteerd in het opleiden van uw eigen QHSE-functionaris. U mag dan verwachten dat het allemaal gaat lukken. En terecht. Zo zal het ook vast gaan. Maar er komt een moment dat er problemen moeten worden opgelost. Soms is de oplossing simpel. Soms niet. En soms lijkt de oplossing simpel. Vooral de laatste twee situaties kunnen erg lastig zijn. Bijvoorbeeld wanneer de functionaris nog niet zo lang op de QHSE-stoel zit. Of wanneer hij (of zij, natuurlijk) deze alleen van tijd tot tijd bekleedt. Naast de eigenlijke functie. Dan kan het prettig zijn te kunnen terugvallen op een vakman (of -vrouw natuurlijk) als het gaat om het opzetten of onderhouden van uw managementsysteem, het implementeren van uw auditprogramma, of het analyseren en beoordelen van de prestaties. Wat het oplevert Frisse ideeën. Een zekerder gevoel. Waardoor een QHSE’er het beste uit zichzelf en het systeem kan halen. Zelf toevoegen Tijd, energie, leergierigheid. Wij sturen wel. Komt goed. Variatietip Wanneer u misschien net even iets meer dan alleen een mentor nodig heeft, schuif dan eens aan bij ons ISOLAB. Waar vakgenoten zich buigen over uw vraagstuk. En u over dat van hen. Samen.

Klankbord

Misschien bestaat binnen uw organisatie wel de ideale situatie. Dat kan heel goed. Er is iemand die het project of programma kan coördineren. En er is voldoende capaciteit om alle taken uit te voeren. Mooi. Maar misschien, en dat komt vaker voor dan u misschien denkt, is het toch prettig om van tijd tot tijd even te sparren met een ervaren rot. Iemand die in staat is om direct de vinger op de zere plek te leggen. Een praatpaal die kan meedenken met uw wilde ideeën. Op de momenten dat u het nodig heeft. In welke situaties Een QHSE-functionaris is een volwassen vakdeskundige. Weet alles. Of weet het in ieder geval te vinden, maar heeft in zijn of haar organisatie niet veel collega’s die even gepassioneerd willen discussiëren over de betekenis van zo’n onleesbare normeis. Ook een vakvolwassen QHSE-functionaris komt wel eens in de positie dat nieuw vakgebieden worden verkend. Bijvoorbeeld bij het implementeren van een managementsysteem. Of bij verbeterprojecten. Nieuwe zaken maken soms was onzeker en ruggespraak is gewenst. Wat het oplevert Vertrouwen. Een grotere zekerheid dat ideeën uitvoerbaar zijn. Of juist niet. De praatpaal kan u juist ook behoeden voor verkeerde beslissingen. Richting gevend, in alle gevallen. Zelf toevoegen Om te zorgen dat de praatpaal echt voor u beschikbaar is, kunt u een ‘strippenkaart’ aanschaffen. Pre-paid-praatjes worden het dus. Afhankelijk van uw behoefte, neemt u meer ‘strippen’ af. Net als in het OV, altijd voordeliger dan losse rittenkaartjes. Maar dat hoeft niet, hoor. We zijn gewoon oproepbaar. Variatietip Als u of uw QHSE’er meer een ‘groepsdier’ is, veel plezier beleeft aan het uitwisselen van ideeën met soortgenoten, dan past ons ISOLAB misschien beter.

Invaller

Een vervanger neemt voor een vooraf vastgestelde periode taken waar. Vastgestelde taken. Al is dat laatste maar een uitgangspunt. Een interim QHSE-functionaris neemt gewoon alle taken ter hand die nodig zijn om uw managementsysteem gedurende een zekere periode goed te laten functioneren. In welke situaties Soms valt er een functionaris weg. Dat kan gewoon tijdelijk zijn. Zelfs KAM- en QHSE-functionarissen zijn daar niet immuun voor. Bijvoorbeeld omdat uw steun en toeverlaat toch éénmaal die wereldreis wil maken. Of hard aan gezinsuitbreiding doet. We weten er alles van bij ISOLEASE. Dan kan het prettig zijn als er iemand snel kan inspringen en in de tussentijd goed op de winkel past. En soms ook wat meer. Wat het oplevert Continuïteit. Lopende projecten en/of programma’s kunnen gewoon door. Ook uw verbeterprojecten lopen gewoon door omdat u ‘gewoon’ beschikt over een full-time QHSE medewerker. Alleen met een andere naam (en misschien ander haar). Zelf toevoegen Een goede overdracht is wel aan te raden. Zowel aan de ‘voorkant’, als aan de ‘achterkant’. Ofwel, tijdelijk twee functionarissen aanwezig om de interim QHSE’er wegwijs te maken. En natuurlijk aan het einde van de periode doen we het andersom nog een keer om uw eigen medewerker weer even bij te praten. Variatietip Als het voor u acceptabel is dat de doorontwikkeling van uw systeem en organisatie tijdelijk op een wat lager pitje komt te staan, is het natuurlijk ook mogelijk om part-time invulling te geven. Twee, drie dagen per week. Daar redden we het meestal ook prima mee. U zegt het maar.

bottom of page