top of page

ontruimingsplan

Geen paniek!

 

Denkt u bij een calamiteit binnen uw organisatie direct aan een brand? Of aan een ernstig ongeval? Misschien is uw eerste gedachte wel een dreigend faillissement of een boze klant. Dat snappen we best. Toch kunnen zaken als brand, ernstige verkeersongelukken op uw terrein, het ontstaan van een gaswolk en zelfs een bommelding zorgen voor de nodige paniek.

Op dergelijke calamiteiten zijn organisaties matig tot redelijk voorbereid. De middelen zijn dikwijls wel aanwezig; brandblusapparatuur, verbandtrommels en nooduitgangen. Maar de juiste maatregelen nemen in een gevaarlijke situatie – het ontruimen van het pand bijvoorbeeld – is in de praktijk veelal minder goed geregeld. Vaak zijn de procedures niet of nauwelijks bekend bij het personeel, met alle mogelijke gevolgen van dien.

De wet

 

De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden verplicht organisaties om voorzorgsmaatregelen te nemen. Op deze wijze kan elk bedrijf adequaat optreden bij noodsituaties en calamiteiten. Het doel van deze voorschriften is schade en letsel te beperken en bij voorkeur te voorkomen.

De wet eist dat er een op schrift gesteld noodplan aanwezig is. In dat noodplan moeten een aantal zaken goed vastgelegd worden, zoals:

 • Communicatie binnen de organisatie en met het bevoegd gezag

 • Specifieke maatregelen die bij bepaalde typen calamiteiten genomen moeten worden

 • Gedeeltelijke ontruiming van een afdeling of een deel van het bedrijf

 

Het plan

 

Om noodsituaties adequaat het hoofd te bieden is een plan noodzakelijk. Een – goed opgebouwd en geoefend – noodplan beperkt immers de gevolgen van calamiteiten. Het noodplan vormt de basis van de calamiteitenbestrijding. Tevens zijn hierin de objectgegevens, ontruimingsplan en -plattegronden en diverse instructies terug te vinden.

Waar we goed in zijn

 

Het maken van een houtsnijdend noodplan vergt de nodige kennis. ISOLEASE geeft uw noodplan graag vorm conform alle wettelijke eisen. Zijn we goed in. Indien aanwezig nemen we uw huidige procedures onder de loep. Waar nodig vullen we deze aan, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van uw organisatie. Daarnaast brengen we op een overzichtstekening o.a. het navolgende voor u in kaart:

 • Vluchtwegen

 • Blusmiddelen

 • EHBO-materialen

 • Verzamelplaats(en)

 

En zo is er nog een aantal zaken die onze onverdeelde aandacht hebben. Het moet natuurlijk allemaal zorgvuldig gebeuren, maar hoeft niet veel tijd te kosten.

 

Zullen we afspreken dat we eerst even kijken wat er allemaal al is en wat er moet gebeuren om er een mooi plan van te maken? Een ding weten we in elk geval zeker; het komt goed.

de voordelen

niet onbelangrijk

 1. Verbeterde veiligheid: Het primaire doel van een ontruimingsplan is om de veiligheid van alle aanwezigen in een gebouw te waarborgen. In geval van brand, aardbeving, of andere noodsituaties, helpt een goed plan mensen veilig en snel het gebouw te verlaten.

 2. Duidelijkheid in noodsituaties: Een ontruimingsplan biedt duidelijke instructies over wat te doen in geval van een noodsituatie. Dit omvat routes, verzamelplaatsen en procedures, wat verwarring en paniek kan verminderen.

 3. Efficiëntie: Door vooraf routes en procedures vast te stellen, kunnen mensen efficiënter worden geëvacueerd, wat cruciaal is als elke seconde telt.

 4. Verantwoordelijkheid: Ontruimingsplannen wijzen vaak specifieke rollen toe aan personeelsleden, zoals vloerverantwoordelijken of EHBO'ers, wat zorgt voor een georganiseerde aanpak.

 5. Training en voorbereiding: Het regelmatig oefenen van ontruimingsplannen zorgt ervoor dat iedereen weet wat hij of zij moet doen, waardoor de effectiviteit van het plan in een echte noodsituatie toeneemt.

 6. Voldoen aan wettelijke Eisen: Veel landen en regio's vereisen dat gebouwen een ontruimingsplan hebben om te voldoen aan veiligheidsvoorschriften en -normen.

 7. Vermindering van schade en verliezen: Snelle en georganiseerde evacuatie kan de schade aan het gebouw en de risico's voor mensenlevens verminderen.

 8. Psychologische geruststelling: Het weten dat er een plan is in geval van een noodsituatie kan geruststellend zijn voor medewerkers, klanten en bezoekers.

 9. Verbeterde communicatie: Ontruimingsplannen omvatten vaak communicatiestrategieën die helpen om informatie snel en duidelijk over te brengen tijdens een noodgeval.

 10. Flexibiliteit en aanpasbaarheid: Goede ontruimingsplannen zijn flexibel en kunnen worden aangepast aan verschillende soorten noodsituaties, wat hun effectiviteit verhoogt.

bottom of page