top of page

VERGEET DE RIE NIE(T)!

We weten dat het –ondanks reclamecampagnes van de overheid en andere initiatieven- vaak nog een ondergeschoven kindje is: de RI&E.


In zo’n risico inventarisatie en evaluatie met bijbehorend plan van aanpak (PvA), leg je als organisatie vast welke (veiligheid- en gezondheids-)risico’s er zijn bij het werk, wat de weging van die risico’s is, en hoe de risico’s geadresseerd worden. Werknemers horen vervolgens op de hoogte te zijn van de voor hen geldende risico’s en maatregelen. Vooral bij het actueel houden van de RI&E en het opvolgen van het PvA zien wij het nog wel eens misgaan.


In de praktijk zijn er namelijk altijd andere onderwerpen die ook op de agenda moeten staan, en vergeet men vergeet nog wel eens dat het hebben van een RI&E kosten voorkomt. Zo wordt mogelijk verzuim (of erger) voorkomen doordat risico’s bekend zijn en incidenten vermeden worden.


kapstok met veiligheidsvest en veiligheidshelmen

Iets anders om rekening mee te houden is dat een RI&E voor vrijwel alle ondernemers met personeel verplicht is – ongeacht het type werk. Zowel voor kantoorpersoneel als voor onderwaterlassers (om maar een zijstraat te noemen) moet er een inventarisatie zijn, al zij die in het ene geval wat eenvoudiger zijn dan in het andere.

Handhaving is een taak van de Inspectie SZW, waarbij het ontbreken van een (actuele) RI&E kan leiden tot een geldboete. Hulp nodig bij het opstellen of bijwerken van uw RI&E? We helpen u graag verder.


Overigens: de Inspectie SZW gaat vanaf januari 2022 de ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’ heten. Waren we er nèt aan gewend om het niet meer over de Arbeidsinspectie te hebben, worden we weer ingehaald door de realiteit…

コメント


bottom of page