top of page

4 O SYSTEMATIEK VOOR HET OPLOSSEN VAN AUDITBEVINDINGEN

U bent geaudit. Intern of extern. Tijdens deze audit zijn er enkele tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van het systeem. De tekortkomingen of NC’s (non conformities) moeten vanuit het kwaliteitssysteem gezien binnen een bepaalde periode opgelost worden.

Maar wat is de meest efficiënte manier om hier mee om te gaan? Er wordt namelijk verwacht dat een en ander goed benoemd wordt en dat ook de oplossing en operationaliteit goed aantoonbaar is. Een goede manier om dat te doen is de 4 O systematiek. De 4 O systematiek is gebaseerd op de Oorzaak, Omvang, Oplossing en de Operationaliteit. Wanneer deze parameters goed benoemd zijn, kan het niet anders dan dat de follow-up afdoende is. Vaak wordt gebruik gemaakt van een standaard tabel zoals hieronder weergegeven. Ter inspiratie.


oranje schema met 4O-systematiek uitleg

Comments


bottom of page