top of page

Uzimet

3 normen in 1... film!
(Golden oldie)

Wie zegt dat handboeken dik en stoffig zijn? Wij filmen het gewoon. Zo werd Uzimet binnen 6 maanden ISO 9001, ISO 14001 en VCA gecertificeerd.

Filmklapper in handen van crewlid voor een camera op een filmset

Introductie

In 2006 werd het 100 jarig bestaan van deze recycler van lood gevierd. De enige loodrecycler van Nederland, overigens.

Situatieschets

Nadat een eerder milieumanagementsysteem was versloft, werd het nu de tijd om een écht bruikbaar en betrouwbaar managementsysteem te implementeren. 

 

De situatie was helder. Een geïntegreerd managementsysteem opzetten in een organisatie van meer dan honderd jaar oud. Een productieproces dat feitelijk al meer dan honderd jaar onveranderd is. Kwaliteits-, maar vooral milieu- en veiligheidseisen aangescherpt.

 

Vraagstuk

De vraag aan ISOLEASE was: “Kan dat?” Waarbij ‘dat’ stond voor drie schema’s in goed vijf maanden tijd implementeren.

Oplossing

 

Geen toverformules. En ook geen flowcharts. Oude bomen moet je niet verpoten. Iets vergelijkbaars geldt voor organisaties. Als processen al ruim 100 jaar hetzelfde zijn, dan is het niet handig om hier grote veranderingen in aan te brengen.

 

Daarnaast beschikt iedere organisatie in feite al over een managementsysteem: Er worden al producten geleverd die aan specifieke kwaliteitskenmerken voldoen. De overlast voor de omgeving wordt al beperkt. En medewerkers gaan iedere avond weer ongeschonden naar huis. Ons devies daarom: Zoveel mogelijk behouden wat al goed is.

 

Nu hanteren wij geen algemene toverformules, maar kiezen we altijd een aanpak die past. In dit geval hadden we te maken met een conventioneel productiebedrijf dat de lat hoog heeft gelegd: 3 schema’s tegelijk. En snel! We kozen voor een onconventionele aanpak: Geen tekstuele procedures voor de uitvoerende processen. Geen flowcharts. Allemaal te statisch. Maar filmpjes.

 

In korte tijd waren de processen oud lood, smelten, raffineren, walsen en slitten/zagen in beeld gebracht. Filmpjes waarin helder wordt hoe de processen – in grote lijn – verlopen. Maar ook geven ze inzicht in de voornaamste milieuaspecten. En natuurlijk in de veiligheidsrisico’s. Zonder ingewikkelde discussies. Gewoon in beeld gebracht. Voor het oprapen. De medewerkers werden niet vermoeid met onbegrijpelijke documenten. De directie had een krachtig tool in handen om snel beter sturing te geven aan de processen.

En dat in – uiteindelijk – zes maanden tijd.

 

Deliverables

Een managementsysteem. Waarvan de basis is gevormd door een aantal filmpjes. Deze filmpjes worden ondersteund door aanpalende documenten, zoals risicoanalyses op de drie terreinen; kwaliteit, veiligheid en milieu.

bottom of page