top of page

Orga

Ondersteuning kwaliteitszaken

Omdat je het in sommige gevallen niet allemaal zelf kunt of wil doen.

Industrieel landschap met petrochemische installaties met obstakelverlichting van Orga

Introductie

Orga ontwerpt en maakt al meer dan 50 jaar onder meer top-notch navigatie- en obstakelmarkeringen, helidecks, en stroomvoorzieningssystemen voor de on- en offshore markt. Denk aan toepassingen op schepen, platforms, windturbines, of andere hoge objecten. Ziet u een knipperend licht bovenop een windturbine? Dan zou deze wel eens gemaakt kunnen zijn door Orga.

Veel van de ontwikkelde oplossingen zijn daarnaast ook geschikt (gemaakt) voor explosieve atmosferen. Om een dergelijk product te kunnen realiseren is uiteraard een kwaliteitsmanagementsysteem nodig, dat heeft men dan ook al sinds eind jaren ’90.

Situatieschets

Door een toename van taken bij de compliance afdeling en een wisseling van de wacht ontstond de behoefte aan ondersteuning. Er werd gezocht naar een ervaren persoon, en intern werd helaas geen oplossing gevonden. ISOLEASE kwam al lang bij Orga over de vloer voor onder meer interne audits en voor het ISOLAB, en zo zochten we samen naar een oplossing.

Vraagstuk

Kan ISOLEASE een deel van de taken die horen bij het onderhouden en ontwikkelen van het kwaliteitsmanagementsysteem op zich nemen? ​

Oplossing

 

Dat kan! We maakten een deel van onze agenda’s leeg en reserveerden vaste momenten voor ondersteuning op locatie en afstand. Daarbij maakten we afspraken over de uit te voeren taken en rolverdeling.

Deliverables

Hoewel we blijven zeggen dat een certificaat geen doel op zich is, is dat wel één van de deliverables van dit project. Verschillende surveillance, inspectie- en hercertificeringsaudits werden met succes doorlopen en de aanwezige managementsysteemcertificaten behielden hun geldigheid of werden verlengd.

Daarnaast zijn natuurlijk verschillende auditrapporten en documenten t.b.v. het kwaliteitssysteem opgeleverd.

bottom of page