top of page

ISO 9001

Structuur en Groei in Balans

Soms komt een organisatie op het punt dat het ontbreken van structuur parten gaat spelen. Bijvoorbeeld wanneer er een snelle groei heeft plaats gehad. Op zich natuurlijk een goede zaak. Maar de kans is groot dat het overzicht van verantwoordelijkheden is vertroebeld. Wie doet nu wat, en hoe? En hoe weet u of het überhaupt gebeurt? En is mijn klant wel blij?

De ISO 9001-norm is een prettig handvat om structuren in de organisatie inzichtelijk te maken of aan te brengen. En als er eenmaal een stevig managementsysteem is opgezet heeft u een mooi instrument in handen om uw product en bedrijfsprocessen te optimaliseren: met een goed en coherent managementsysteem zal namelijk geen verbeterkans meer aan uw neus voorbijgaan.

Een andere veelvoorkomende aanleiding is het meedingen in (openbare) aanbestedingen en tenders. Daar is het hebben van een ISO 9001-certificaat – om bovengenoemde reden – een veelgehoorde eis vanuit de opdrachtgevers.

Waarom eigenlijk? Leest u even verder.

Wat het oplevert

 

Concreet: een ISO 9001-traject mondt uit in een kwaliteitsmanagementsysteem. Een handboek is hier dan onderdeel van. Hierin is een beschrijving of verbeelding opgenomen van de bedrijfsprocessen, in grote lijnen. En hoe ondersteunende processen ervoor zorgen dat risico’s op missers worden verkleind en succesfactoren kunnen floreren.

Minder faalkosten, meer klanttevredenheid

 

Voor uw organisatie betekent het dat u uw processen op orde heeft en helder zicht heeft op de risico’s, de te nemen maatregelen en de effecten ervan. Faalkosten krimpen (dus minder onnodige kosten), klanttevredenheid groeit en verbeteringen zijn gericht en meetbaar. Om maar iets te noemen. En daar wordt niet alleen u blij van.

Voorrang bij tenders en aanbestedingen

 

Voor uw (potentiële) klanten levert het vertrouwen in uw organisatie op. Hoe? Een ISO 9001-certificaat geeft aan dat u hun tevredenheid hoog in het vaandel heeft en kwaliteit heel belangrijk vindt. En dat u een goed werkend instrument heeft om dat te borgen: u beheerst uw (verbeter)processen, om in ISO 9001-termen te blijven. Dit kan voor uw organisatie -niet meer dan eens, zo leert de ervaring- een voorrangspositie opleveren bij aanbestedingen.

Wat het kost

 

Kort gezegd: tijd, inzet en betrokkenheid van uw kant en een ondersteuning van ISOLEASE om hier zo efficiënt mogelijk invulling aan te geven. Wij geloven namelijk in de synergie tussen u en één (of meerdere) van ons. Want dat schept een band. Vinden we belangrijk. Want juist dát levert een duurzaam kwaliteitssysteem op waar uw organisatie goed mee uit de voeten kan.

U heeft zelf grip op de kosten

 

De financiële kant bepaalt u zelf. Dat heeft alles te maken met de rol die wij in uw project vervullen. En daar kunt u echt alle kanten mee uit. We rekenen het wel graag persoonlijk voor u uit. Kwestie van even contact opnemen.

Variatietip

 

Wanneer u al een kwaliteitsmanagementsysteem heeft kan het nooit kwaad er eens een frisse wind door te laten waaien. En ISOLEASE is best fris. Dus wat let u nog om bijvoorbeeld de interne audit eens uit te besteden? Of het onderhoud eens grondig aan te laten pakken? Een periodiek APK’tje voor het kwaliteitssysteem doet soms wonderen. Zijn we goed in en doen we met plezier.

Vreest u dat het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem vooral stof in de kast oplevert? Wij niet. ISOLEASE’ers staan er om bekend met u mee te denken over een variatie van het handboek die bij u past.

Denkt u er over om in de toekomst ook een ISO 14001- of ISO 27001-certificaat te behalen? Leg het ons voor. Want wie zegt dat uw organisatie alleen de implementatie van één schema tegelijk aankan?

de voordelen

niet onbelangrijk

  • Kwaliteitsverbetering: Verhoogt de algehele kwaliteit van producten en diensten, wat leidt tot hogere klanttevredenheid.

  • Efficiëntie in processen: Bevordert efficiëntie en standaardisatie van bedrijfsprocessen, wat kostenbesparingen oplevert.

  • Marktpositie: Versterkt de concurrentiepositie en marktperceptie van de organisatie.

  • Klantvertrouwen: Bouwt vertrouwen op bij klanten door de nadruk op kwaliteitsmanagement.

  • Compliance en regelgeving: Helpt bij het voldoen aan wettelijke en contractuele vereisten.

  • Risicomanagement: Verbetert de identificatie en beheersing van bedrijfsrisico's, wat leidt tot een stabielere bedrijfsvoering.

  • Medewerkersbetrokkenheid: Verhoogt de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers door duidelijkere processen en verantwoordelijkheden.

  • Continue verbetering: Stimuleert een cultuur van continue verbetering binnen de organisatie, wat innovatie en langetermijngroei bevordert.

  • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: Maakt organisaties beter in staat om zich snel aan te passen aan marktveranderingen en klantbehoeften.

bottom of page