top of page

Hadley Europe

een eigen systeem

Soms heeft het moederbedrijf al veel geregeld, maar is de operatie bij de dochter dermate afwijkend dat een eigen systeem niet zou misstaan. Zeker niet wanneer die dochter zich op een ander continent bevindt.

Close-up van een luchthoorn gemonteerd boven de koplamp, kenmerkend voor producten van Hadley.

Introductie

 

Hadley is een wereldspeler op het gebied van onderdelen voor de vrachtauto- en transportindustrie en zelfs wereldleider als het gaat om luchthoorns. De vestiging in Nederland bedient de Europese markt en richt zich voornamelijk op het assembleren en leveren van deze luchthoorns. Ziet u een vrachtauto rijden met een hoorn op het dak, dan is de kans vrij groot dat-ie bij Hadley vandaan komt. Wilt u weten hoe hij klinkt? Dan maakt u gewoon het universele toetergebaar en hoopt u dat u een meewerkende chauffeur treft (en de omstandigheden het toelaten).

 

Situatieschets

Het moederbedrijf van Hadley Europe bevindt zich in de VS en is gecertificeerd volgens IATF 16949: en ISO 14001. Het gedocumenteerde managementsysteem werd ook voor de vestiging in Moordrecht gebruikt, maar sloot niet helemaal aan op hun werkwijze en de manier waarop ze hun informatie graag tot zich nemen. Het Amerikaanse systeem bestaat namelijk al even, en is vrij uitgebreid. Zeker wanneer het in Nederland maar door een kleine club mensen gebruikt wordt. Daarbij komt nog dat er de wens was zelf certificaathouder te worden.

 

Vraagstuk

De vraag aan ISOLEASE: Kunnen jullie rekening houdend met de informatie van het moederbedrijf een geïntegreerd systeem opzetten dat voldoet aan IATF 16949 en ISO 14001, overzichtelijk en logisch is voor zowel de Nederlandse gebruikers als Amerikaanse stakeholders, dat toekomstbestendig is, en dat alles klaar en geïmplementeerd hebben voor de initiële audit?

 

Ja. Dat kan.

 

Oplossing: herstructureren, herschrijven en voorlichten

Zoals vaak begonnen we met een kruisverwijzing en inhoudsopgave, zodat er een duidelijk geraamte is voor het te bouwen systeem. Op basis daarvan hebben we beoordeeld welke informatie uit Amerika toepasbaar is voor de Nederlandse situatie, waar eventueel aanpassingen nodig zijn, en welke gaten er nog zijn. Vanuit daar zijn we gaan schuiven, schrijven en schrappen – uiteraard in goed overleg met het Environmental & Quality Managementteam uit Amerika.

 

Dat resulteerde in een overzichtelijk en lichtgewicht systeem in vier niveaus, dat recht doet aan de Nederlandse situatie en het proces. We voerden een interne audit uit, lichtten de Managing Director en medewerkers voor v.w.b. het systeem, hielpen her en der met het opzetten van kleine projecten voor het verbeteren van de milieuprestaties (denk bijvoorbeeld aan afvalscheiding), en begeleidden (inclusief verse poffertjes) met goed resultaat de externe audit.

 

Deliverables

Een gecertificeerd managementsysteem conform de genoemde normen, een blije Managing Director, een tevreden moedermaatschappij, complimenten van de (Amerikaanse) Certificerende Instelling, en een betrokken team met goed geïnstrueerde medewerkers. Wij willen ze niet meer kwijt als opdrachtgever.

bottom of page