top of page
compliance_edited.png

compliance

Een mooi buzz-woord. Gewoon naleving dus. Het naleven van regelgeving om precies te zijn. Aantoonbaar en gestructureerd. We noemen het ‘Compliance Management’. Net als veel anderen overigens.

Natuurlijk wordt iedereen geacht zich aan de wet te houden. Na te leven. En uiteraard het ‘woud’ aan  normen en richtlijnen die gangbaar zijn in uw markt(en). Uw license to operate. Belangrijk genoeg om even grondig in te duiken. Niet eenmalig, tijdens een inspectie of audit, maar bij voortduring. Maar met alle complexe, soms tegenstrijdige, wet- en regelgeving is dat niet altijd even makkelijk. Een specifiek ‘compliancemanagementsysteem’ kan dit proces wel vereenvoudigen.

Het sleutelwoord? Structuur.

Te beginnen met het weten welke regelgeving van toepassing is. Vervolgens gestructureerd, en met voldoende inzicht, de consequenties van regelgeving vanuit verschillende toezichthouders uit te zoeken en in kaart te brengen. Een taaie klus, want regelgeving is niet geschreven om lekker weg te lezen. The devil is in the details, zeg maar.

De uitdaging is om die details te koppelen aan de ‘gewone’ bedrijfsvoering. Te bepalen wat ze voor uw organisatie betekenen. Of niet. Via het managementsysteem. Daarmee wordt het voldoen aan wet- en regelgeving eenvoudiger beheersbaar.

We zijn – dat zeggen we eerlijk – geen juristen. Regelgeving blijft lastig en aan verandering onderhevig, dus er blijft werk aan de compliance-winkel. Maar het slim inrichten van dit werk, levert niet alleen tijdbesparing op, maar ook een gerust gevoel. Je slaapt nu eenmaal lekkerder met het gevoel dat de naleving goed geborgd is.

bottom of page